دانستنی ها

  • قاقم

    حیوانات چگونه خود را گرم نگه میدارند؟

    انسان از زمانی که بر روی کرةٌ زمین ظاهر شده است تمام نیروی اندیشه و فکرش را برای مبارزه با دشمنانش بکار برده است در مناطق قطبی و ارتفاعات زیاد، سرمای شدید یکی از دشمنان موجودات زنده است. بدن حیوانات درمقابل سرما انسان راههائی برای حفاظت خود از سرما اختراع کرده است. ولی حیوانات چگونه…

دکمه بازگشت به بالا