استخاره ها

صفحات نتیجه استخاره آنلاین

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 325 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام نده نتیجه عمومی: بد است به دعوا و درگیری کشیده می‌شود و خطر آبرویی دارد حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: زندگی بد و سراسر درگیری و نزاعی خواهد بود ترک شود. نتیجه معامله: مشکلات زیاد و در آخر هم سودی نخواهید برد ترک شود. { صفحه: 325 / سوره: انبیا }…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 323 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: هرگز انجام نده نتیجه عمومی: بسیار بد است خطر جانی و آبرویی دارد حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: اختلافات زیادی با هم دارید و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ولی آن وقت دیگر دیر است. نتیجه معامله: به‌هیچ‌وجه معامله‌ی خوبی نیست حتما ترک شود. { صفحه: 323 / سوره: انبیا…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 321 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: هرگز انجام نده نتیجه عمومی: بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان و نادم خواهید شد. نتیجه ازدواج: بسیار بد است هیچگونه سنخیتی با هم ندارید حتما ترک شود. نتیجه معامله: حتی از فکرش هم بیرون بیایید به حرام خواهید افتاد و آثار بسیار بدی در زندگیتان بجا خواهد گذاشت. {…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 319 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام بده نتیجه عمومی: خوب است این قدر این پا و آن پا نکنید انجام بدهید و گرنه وقتی متوجه می‌شوید که پشیمانی سودی ندارد. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است دل دل نکنید که بعدا پشیمان می‌شوید که ای کاش… نتیجه معامله: اقدام کنید خداوند برکتش را خواهد داد. { صفحه: 319…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 317 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام بده نتیجه عمومی: خوب است کسی که نیت خوبی دارد نباید از مسائل و مشکلات بترسد. با توکل به‌خدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: از مشکلات نترسید شیرینی ازدواج به همین مسائل است خدا را در همه حال در نظر داشته باشید. نتیجه معامله: با فکر به مشکلات و بزرگ کردن مسائل…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 315 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام بده نتیجه عمومی: خوب است خدا را هیچ گاه فراموش نکنید و با توکل به‌خدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: خوب است در همه حال خدا را در نظر داشته باشید حرفتان را همان اول تمام کنید تا بعدها به مشکل بر نخورید. نتیجه معامله: با بررسی همه‌ی جوانب اقدام کنید ان‌شاءالله…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 313 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: حتما انجام بده نتیجه عمومی: بسیار خوب است به اهداف خود می‌رسید در هر حال خدا را فراموش نکنید. نتیجه ازدواج: ازدواج مناسب و قرین با خوشبختی است مسائل شرعی را رعایت کنید تا خوشبخت شما دارای دوام باشد. نتیجه معامله: منفعت خوبی خواهید برد مسائل شرعی را رعایت کنید. { صفحه:…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 311 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: هرگز انجام نده نتیجه عمومی: بسیار بد است ضررهای مادی و معنوی زیادی خواهد داشت حتما ترک کنید. نتیجه ازدواج: به‌هیچ‌وجه ازدواج مناسبی نیست حتی احتمال تولد بچه‌های ناقص یا نازایی وجود دارد حتما ترک شود. نتیجه معامله: دچار ضرر و زیان خواهید شد و به مشکلات عدیده‌ای برخواهید خورد که تمامی…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 309 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: حتما انجام بده نتیجه عمومی: بسیار خوب است از غم و غصه ها رها می‌شوید و باعث آرامش شما می‌شود از مشکلات جزئی هراسی بخود راه ندهید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است باعث آرامش فکری و روحی شما می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید. نتیجه معامله: ان‌شاءالله سود زیادی خواهید برد و…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 307 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: حتما انجام بده نتیجه عمومی: بسیار خوب است ولی قبل از اقدام چیزی نذر کنید و صدقه دهید تا به‌تمام اهدافتان برسید. نتیجه ازدواج: ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا اقدام کنید. نتیجه معامله: منفعت خوبی در این معامله دیده می‌شود به‌شرطی که اسرار خود را برای هر کسی فاش نکنی.…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 305 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام بده نتیجه عمومی: بسیار خوب است به اهدافتان بطور کامل خواهید رسید به‌خدا توکل کنید تا در سایه‌ی رحمتش به نتیجه دلخواه برسید. نتیجه ازدواج: مورد بسیار مناسب و خوبی است ان‌شاءالله که مبارک است فرزند صالح و خوبی در آتیه این امر دیده می‌شود. نتیجه معامله: سود خوبی عایدتان خواهد…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 303 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: حتما انجام بده نتیجه عمومی: بسیار خوب است از نظر مالی و اعتبار به‌شما کمک می‌کند اقدام کنید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است با توکل به‌خدا و توسل به ائمه (ع) اقدام کنید باعث آرامش روحی و زیادی روزی است. نتیجه معامله: سود خوبی عایدتان خواهد شد صدقه را فراموش نکنید. {…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 301 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: حتما انجام بده نتیجه عمومی: بسیار خوب است ان‌شاءالله هم خیر دنیوی دارد و هم خیر اخروی. با توکل به‌خدا انجام دهید. نتیجه ازدواج: ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا اقدام کنید. نتیجه معامله: سود خوبی عایدتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید. { صفحه: 301 / سوره: کهف } فَلَمَّا…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 299 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام بده نتیجه عمومی: خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله که موفق می‌شوید. نتیجه ازدواج: خوب است امید است که فرزندان صالحی نصیبتان شود خدا را در هر حالی فراموش نکنید. نتیجه معامله: خوب است ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد البته اگر مرتکب حرام نشوید. { صفحه: 299 / سوره:…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 297 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام نده نتیجه عمومی: بد است دچار افراد مادی گرا خواهید شد خطر آبرویی دارد حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: این مورد اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود. نتیجه معامله: ضرر هنگفتی خواهید کرد انجام ندهید و گر نه به‌شدت پشیمان خواهید شد. { صفحه: 297 / سوره: کهف } وَاصْبِرْ…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 295 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام بده نتیجه عمومی: خوب است اسباب گشایش و توسعه رزق و روزی و رسیدن به اهدافتان خواهد بود. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است از مشکلات نهراسید و با توکل به‌خدا انجام دهید که حل بسیاری از مشکلات شما را درپی دارد. نتیجه معامله: خوب است سود خوبی نصیب شما خواهد شد…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 293 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: حتما انجام بده نتیجه عمومی: بسیار خوب است باعث خیر دنیوی و اخروی شما خواهد بود با توکل به خدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: مورد بسیار مناسبی است از مشکلات نهراسید پیشرفت‌های دنیوی و اخروی دارد. نتیجه معامله: سود خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا اقدام کنید. { صفحه: 293 / سوره:…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 291 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: حتما انجام بده نتیجه عمومی: بسیار خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد انجام دهید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد. نتیجه معامله: سود خوبی در انتظار شما است با توکل به‌خدا اقدام کنید. { صفحه: 291 / سوره: اسراء } إِلَّا رَحْمَةً…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 289 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: انجام نده نتیجه عمومی: بد است شما را پلکان ترقی خودشان خواهند کرد و در آخر به‌شما پشت می‌کنند انجام ندهید. نتیجه ازدواج: گول ظاهر را نخورید با افراد ناسپاس و نمک نشناسی روبرو خواهید شد حتما ترک شود. نتیجه معامله: شما را فریب خواهند داد و ضرر زیادی را به‌شما تحمیل…

 • نتیجه (جواب) استخاره صفحه 287 قرآن کریم

  جواب استخاره شما: هرگز انجام نده نتیجه عمومی: بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که جز ضرر و پشیمانی عایدتان نخواهد شد. نتیجه ازدواج: بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد. نتیجه معامله: بسیار بد است فریب خواهید خورد و ضرر فراوانی خواهید کرد. { صفحه: 287 / سوره: اسراء }…

دکمه بازگشت به بالا